۲۹ آبان ۱۴۰۲

دومین جلسه هم اندیشی پیرامون اوامر مقام معظم رهبری در خصوص چگونگی صدبرابری شدن فعالیت ها در حوزه اسناد و مدارک دفاع مقدس برگزار شد

۲۲ آبان ۱۴۰۲

جلسه کارگروه تخصصی بررسی عملیات های دفاع مقدس از پروژه های مطالعاتی ۶۸ گانه با محوریت عملیات الی بیت المقدس برگزار شد

۱۵ آبان ۱۴۰۲

بیست و هشتمین جلسه شورای اسناد و مدارک دفاع مقدس برگزار شد

۸ آبان ۱۴۰۲

اولین جلسه هم اندیشی با موضوع تببین صد برابری برگزار شد

۱۸ مهر ۱۴۰۲

بیست هفتمین جلسه شورای اسناد و مدارک دفاع مقدس برگزار شد