با اهدای اسناد تاریخی خود در حوزه دفاع مقدس به غنای مدارک این سازمان بیفزایید 
 لطفا جهت اهدای منابع دیجیتال خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید

فرم اهداء سند

فرم اهداء سند

نام و نام خانودگی(Required)
Max. file size: 20 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .